cart
Введіть назву населеного пункту
Перевірте правильність введення

  Політика в галузі обробки та захисту персональних даних та використання файлів Cookie

  ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» гарантує безпеку та конфіденційність ваших персональних даних відповідно до чинного Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

  У Політиці використовуються такі основні поняття:

  • персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
  • обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання та розповсюдження (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
  • згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, виражене у письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних згідно зі сформульованою метою їх обробки за умови, що така система не створює можливостей обробки персональних даних до моменту проставлення позначки.

  Інші поняття, що використовуються в Політиці, використовуються у значенні, визначеному Законом України № 2297-VI «Про захист персональних даних».

  Мета цієї Політики — упорядкування поводження з персональними даними та забезпечення дотримання законних прав та інтересів ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» та суб’єктів персональних даних у зв’язку з необхідністю збору, накопичення, зберігання та передачі відомостей, що становлять персональні дані.

  Дія Політики поширюється на всі персональні дані суб’єктів, що обробляються в ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» з застосуванням засобів автоматизації і без їхнього застосування.

  Компанія не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах ТОВ «БОРК-УКРАЇНА», у тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у користувача може збиратись або запитуватись інша персональна інформація, а також можуть здійснюватись інші дії.

  Склад персональних даних включає зокрема ПІБ, рік, місяць, дату народження, адресу, номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, а також іншу інформацію, що дозволяє за сукупністю визначити, ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних. Крім перерахованих, до персональних даних належать дані, які автоматично передаються Сайту ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту ТОВ «БОРК-УКРАЇНА»), час доступу та адреса запитуваної сторінки.

  Склад та зміст персональних даних, що запитуються ТОВ «БОРК-УКРАЇНА», є відповідними, адекватними та ненадмірними по відношенню до визначених цілей їх обробки відповідно до цієї Політики.

  Підставами для обробки персональних даних відповідно до Політики є:

  • згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, у тому числі виражена шляхом проставлення позначки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних;
  • дозвіл на обробку персональних даних, наданий власнику персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;
  • укладання та виконання угоди, стороною якої є суб’єкт персональних даних, або яка укладена на користь суб’єкта персональних даних, здійснення заходів, що передують укладенню угоди на вимогу суб’єкта персональних даних.

  Гарантія безпеки та обробка персональних даних здійснюється на законній та справедливій основі, відповідно до вимог Конституції України, Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Обробка персональних даних здійснюється відкрито та прозоро, із застосуванням засобів та способом, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

  Під безпекою персональних даних розуміється захищеність персональних даних від неправомірного чи випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних та від інших неправомірних дій щодо персональних даних, а також вживання необхідних правових, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних.

  Надані вами персональні дані використовуються ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» виключно для цілей надання послуг з використання сайту та для цілей укладання з вами договорів та виконання укладених із вами договорів, зокрема, при відповіді на ваші запити, перевірці та аналізі інформації, що міститься на сайті, наданні доступу до певної інформації на сайті BORK та за допомогою електронної пошти, для інформування про новини, продукти та послуги компанії, а також для виконання зобов’язань ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» за укладеними з вами договорами.

  Цілі обробки персональних даних ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» відповідно до Політики:
  • надання онлайн-пропозиції продукції на продаж на цьому сайті;
  • відповідь на запити користувачів у рамках форм зворотнього зв’язку;
  • виявлення порушень у роботі та безпека;
  • власна реклама ТОВ «БОРК-УКРАЇНА», його афілійованих осіб та третіх сторін, а також дослідження ринку та вимірювання охоплення аудиторії відповідно до законодавчо дозволеного обсягу даних, на обробку яких надано дозвіл користувачів;
  • гарантія безпеки та захист прав ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» та його афілійованих осіб.

  При використанні вами цього веб-сайту ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» не збирає та не запитує ваші персональні дані, за винятком випадків, коли ви цілеспрямовано надаєте персональні дані (наприклад, у процесі реєстрації, підписки чи опитування) або дали свою згоду ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» на збір ваших персональних даних, а також інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

  ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право обробляти ваші персональні дані таким чином: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, знищення персональних даних.

  Використовуючи цей веб-сайт, ви також погоджуєтесь, що ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право здійснювати передачу ваших персональних даних афілійованим особам ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» на територію іноземних держав, де рівень захисту персональних даних може бути нижчим за рівень, встановлений на території України, з метою уточнення ваших потреб, а також покращення продукції та послуг BORK.

  Ця згода може бути відкликана вами в будь-який момент шляхом надсилання письмового повідомлення ТОВ «БОРК-УКРАЇНА». У разі відкликання згоди на обробку персональних даних ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» зобов’язане припинити обробку або забезпечити припинення такої обробки (якщо обробка персональних даних здійснюється другою особою, яка діє за дорученням ТОВ «БОРК-УКРАЇНА»).

  Якщо збереження персональних даних для цілей їх обробки не потрібне, ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» зобов’язується знищити персональні дані або забезпечити їх знищення у строк, що не перевищує тридцяти днів з дати надходження повідомлення. Виняток становлять випадки, коли ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право проводити обробку персональних даних без згоди Користувача на підставах, передбачених чинним законодавством.

  ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» не має права передавати ваші персональні дані третім особам, не афілійованим із компанією, а також обробляти ваші персональні дані способами та з метою, не передбаченими цією Політикою конфіденційності, а також чинним законодавством України.

  Компанія ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» здійснює збір, використання або розкриття персональних даних, що надаються вами онлайн, виключно в роз’яснених вам цілях за винятком випадків, коли таке розкриття:

  • включає використання персональних даних для будь-яких додаткових цілей, безпосередньо пов’язаних із вихідною метою збору персональних даних;
  • є необхідним для підготовки, погодження та виконання договору з вами;
  • є потрібним відповідно до законодавства або на вимогу компетентної державної або судової інстанції;
  • є необхідним для встановлення або підтвердження законної претензії або правового захисту;
  • є необхідним для запобігання шахрайству або іншим незаконним діям, наприклад, навмисним атакам на інформаційні системи BORK.

  У результаті використання телекомунікаційних послуг для виходу на веб-сайт ваші дані зв’язку (наприклад, IP-адреса) або дані про використання (наприклад, інформація про початок, закінчення або тривалість кожного сеансу зв’язку, а також інформація про телекомунікаційні послуги, до яких ви зверталися) генеруються технічно та можуть бути пов’язані з вашими персональними даними.

  ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» вживає технічних та організаційних заходів для гарантії безпеки та захисту ваших персональних даних від випадкового або незаконного знищення, втрати чи зміни, а також від несанкціонованого розголошення і доступу до персональних даних.

  Якщо у вас є будь-які питання або коментарі щодо цієї Політики конфіденційності, ви можете зв’язатися з нами електронною поштою: info@bork.ua.

  ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право вносити зміни та доповнення до цієї Політики конфіденційності у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів. Рекомендуємо вам регулярно заходити на цю сторінку, щоб бути в курсі останніх змін та доповнень. Якщо ви не згодні з цією Політикою конфіденційності або змінами та доповненнями до неї, просимо вас утриматись від відвідування цього веб-сайту та не надавати своїх персональних даних.

  В іншому випадку ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право обробляти ваші персональні дані відповідно до Умов використання та Політики конфіденційності і не несе жодної відповідальності перед вами у разі такої обробки.

  Політика щодо файлів Сookie

  Коли ви заходите на сайт, ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право автоматично (тобто не під час реєстрації) збирати дані не персонального характеру (наприклад, тип використовуваного інтернет-браузера та операційної системи, доменне ім’я сайту, з якого ви перейшли на сайт, кількість відвідувань, середній час, проведений вами на сайті, відвідані сторінки сайту). ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право використовувати цю інформацію і передавати її афілійованим компаніям групи BORK по всьому світу з метою аналізу відвідуваності сайту та покращення його продуктивності чи контенту.

  Під час відвідування цього веб-сайту ТОВ «БОРК-УКРАЇНА» має право зберігати деякі дані на вашому комп’ютері у вигляді cookie-файлів, щоб автоматично розпізнавати ваш комп’ютер, коли ви зайдете на веб-сайт наступного разу. Файли cookie можуть допомогти нам у багатьох випадках: наприклад, вони дозволяють нам налаштувати сайт відповідно до ваших уподобань або зберегти ваш пароль, щоб позбавити вас від необхідності вводити його щоразу. Якщо ви не бажаєте, щоб ваш комп’ютер автоматично розпізнавався, будь ласка, налаштуйте свій інтернет-браузер таким чином, щоб він видаляв усі файли cookie з жорсткого диска вашого комп’ютера, блокував усі файли cookie або показував попередження перед збереженням cookie-файлів.

  Дата публикации: 30.11.2021 г